بخش اول: مبانی بلاک‌چین ، سخنرانی 3 فناوری بلاک چین از نگاه MIT
بخش دوم: ساختار بلاک‌چین ، سخنرانی 1 تراکنش‌ها، بلوک‌ها و آدرس‌ها