بخش اول: مبانی بلاک‌چین ، سخنرانی 3

فناوری بلاک چین از نگاه MIT

فناوری زنجیره‌بلوک چیست؟ به چه دردی می خورد؟ چه طور به وجود آمد؟ پاسخ به این سئوالها و سئوال های دیگرتان را در این موشن گرافیک ساخته MIT پیدا کنید.