بخش اول: مبانی بلاک‌چین ، سخنرانی 1 تاریخ فناوری بلاک‌چین
تکمیل
بخش اول: مبانی بلاک‌چین ، سخنرانی 3 فناوری بلاک چین از نگاه MIT