بخش اول: مبانی بلاک‌چین ، سخنرانی 1

تاریخ فناوری بلاک‌چین

در این جلسه با تاریخچه فناوری بلاک‌چین (زنجیره‌بلوک)، کاربردهای این فناوری در صنایع مختلف آشنا می‌شوید و سپس رمزارز بیت‌کوین به عنوان اولین کاربرد ملموس این فناوری را خواهید شناخت.